2022. 10. 19-én Pilismarót polgármestere újra magánposztban osztotta meg beszámolóját a a GM-PRO Kft-vel történt találkozásról. A posztjában kitért arra, hogy módosítani kell a Településrendezési szerződést és erre vonatkozólag pozitív visszajelzést kaptak.
Kiemelte továbbá, hogy
„Számomra és a képviselők számára is a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele kiemelt feladat, ennek kapcsán az alapvető környezetpolitikai elvek felvázolása után az alábbi közös megállapodásra jutottunk:
1. Az átláthatóság, a megfelelő tájékoztatás kiemelt jelentőséggel bír.
2. Amennyiben a beruházás megvalósul, kizárólag folyami úton történhet meg a szállítás, településünk épületeit, lakókörnyezetünket nem veszélyeztetheti a megnövekedett teherautó forgalom.
3. A kitermelés csak a legmodernebb technológiával történhet.
4. Kizárólag az előre meghatározott időszakban, reggel 6 és 18 óra között, a hétvégi napok kivételével zajlana a bányászati tevékenység.
5. Véderdők telepítése a negatív hatások minimalizálására.
6. Kizárólag a lehetséges üzemi terület kerülne lezárásra, az eddig is látogatott térségek továbbra is a falu lakóinak és a turistáknak szolgálna kikapcsolódási lehetőségekkel. „

A fenti „megállapodás” pontjai a Környezeti Hatástanulmány részei, pl. a 2. pont megváltoztatása a hatástanulmányt, valamint ahhoz csatlakozó dokumentumok átírását eredményezné.

Feltételezzük, hogy nem csak ezek a „környezetvédelmi szempontok” merültek fel a sóderbánya kapcsán, ezért levelet írtunk a képviselő-testület számára és közérdekű adatkikéréssel fordultunk Dr. Hekman Tibor Jegyző Úrhoz.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület nevében üdvözöljük, hogy szakítottak időt arra, hogy egyeztetést folytassanak GM-PRO Kft-vel. Ezúton köszönjük azt is, hogy a Polgármester Úr erről az egyeztetésről magánposztjában is beszámolt!

Viszont nem tudjuk eldönteni, hogy ez egy hivatalos, kihelyezett képviselő-testületi ülés volt, vagy egy magánbeszélgetés.
Mivel nem történt meg a törvényben is előírt hivatalos értesítés a falu lakossága felé, így véleményünk szerint ez egy magánbeszélgetés volt, – amin részt vett a képviselő-testület négy tagja, – éppen ezért, a meg nem jelent képviselők pellengérre állítását nem tarjuk etikusnak!

Ha viszont hivatalos megbeszélés volt, akkor az önkormányzati munka tisztasága, átláthatósága érdekében, mint képviselő-testületi megbeszélésről, feltételezésünk szerint hangfelvétel, valamint jegyzőkönyv készült.
A magánposztban való megjelenítés nem tartozik a hivatalos értesítési formához, mivel ez a forma nem szerepel az SZMSZ-ben sem.

A posztban említésre került, hogy „ Számomra és a képviselők számára is a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele kiemelt feladat, ennek kapcsán az alapvető környezetpolitikai elvek felvázolása után az alábbi közös megállapodásra jutottunk”, és itt felsorolásra kerülnek azok a „nagyon fontos” dolgok, amik Önökben kérdésként merülhettek fel a bányával kapcsolatosan.

Ezek alapján feltételezzük, hogy a megbeszélésre Önök felkészülten érkeztek, hogy felelős vezetőként tudták képviselni a Maguknak bizalmat szavazó választópolgárokat. Feltételezzük azt is, hogy előzetesen áttanulmányoztak és összegyűjtöttek minden szükséges információt, ami alapot nyújt egy tárgyaláshoz és alapfeltétele a felelős és pozitív döntéshozatalnak.

Feltételezzük, hogy előzetesen találkoztak és beszéltek olyan területeken élő emberekkel, ahol évek óta külszíni fejtéses sóderbánya működik, valamint hogy utána jártak annak, hogy milyen környezeti károkat okoz a már gőzerővel működő bánya.

Feltételezzük, hogy olvasták és ismerik az Alapvető jogok biztosának jelentését az AJB-1078/2012 számú ügyben, valamint ismerik az Alaptörvény XX. cikkét, a XXI. cikkét, és az Alaptörvény P cikkét.

Feltételezzük, hogy tudomásuk van róla, hogy Pilismarót szerepel a Kormány 429/2020. (IX. 14.) turisztikai térségek meghatározásáról szóló rendeletében, Budapest környéke turisztikai terület részeként.

Feltételezzük, hogy tisztában vannak vele, hogy Pilismarót teljes közigazgatási területe a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, illetve a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásairól szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet szerinti Tájképvédelmi terület övezet elnevezésű országos övezet része.

Feltételezzük, hogy utána néztek, hogy Pilismarót szerepel a 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében a 3. pontban, valamint, hogy a tervezett EuroVelo 6 nemzetközi kerékpár út közvetlenül a bánya területe előtt menne el.

Feltételezzük, hogy tisztában vannak vele, hogy a Nagy-Öbölből bejárata jelenleg nem alkalmas arra, hogy a megrakott uszályok ki tudjanak menni.

Feltételezzük, hogy a Környezeti Hatástanulmányból elolvastak minden sort, feldolgozták és értelmezték azokat, éppen ezért feltételezzük, hogy Önök is észlelték, hogy a környék kútjaira gyakorolt hatásról nincs részletes tanulmány.

Feltételezzük, hogy észlelték, hogy a Hatástanulmányban lévő klíma elemzés hiányos, nem számol azzal, hogy a hőmérséklet emelkedésével a párolgás is nő, ezáltal a terület kiszáradása tovább folytatódik.

Feltételezzük, hogy kértek egy tanulmányt vízügyi szakemberektől, hogy a bánya milyen hatással van a felszín alatti vizekre, valamint tisztában vannak vele, hogy a bánya területe az ivóvízbázison fekszik.

Feltételezzük azt is, hogy a felelős döntéshez kértek egy költség-haszon elemzést is, amiben már a tájképi érték, a kikapcsolódási helyszín, a szénmegkötés, az ingatlanok értékcsökkenése, az épületek rongálódása, a szántóföldek érték- és terméscsökkenése, a vízbázis esetleges szennyeződése is megjelenik.

Feltételezzük azt is, hogy a GM-PRO Kft. vezetője be fogja mutatni a módosított iratokat, hogy azok megfeleljenek az Önöknek ( szóban?) tett ígéretekkel – pl. nem fog közúton szállítani. (Ezek az iratok a Környezeti Hatástanulmány, Pilismarót TRE módosítás, stb.)

Mivel feltétezzük, hogy a felelős döntés meghozatalához a fenti dokumentumok rendelkezésre állnak, Egyesületünk szeretné kikérni közérdekű adatként, mivel mi is szeretnénk tisztán látni és korrekt tájékoztatást adni a falu lakossága felé.

Továbbá, a posztban említésre került, hogy, „ Az aláírt szerződés tartalmának megváltoztatása kizárólag a Felek közös akaratából történhet meg, erre vonatkozóan pozitív választ kaptunk.”

Egyesületünk ügyféli jogállásából adódóan szeretne választ kapni arra, hogy a „pozitív válasz” mire vonatkozik, és hogy az eredeti Településrendezési szerződést milyen formában szeretnék megváltoztatni.

A Településrendezési szerződés eddig nem tartalmazott semmilyen kötelezettséget arra nézve, hogy a bányát kötelező megnyitni. A Településrendezési szerződés a településrendezési eszközöknek a megváltoztatásáról szól, ami a terület bányaterületté való minősítését jelenteni valamint, hogy elkészítik Pilismarót településrendezési módosítását. Ez el is készült, amit a Településrendezési tervezési szerződés szerint a GM-PRO Kft. ki is fizetett.

A terület átminősítésének törvényi folyamata van, amibe a lakosságot be kell vonni!
A lakosság tájékoztatása megtörtént 2020. július 16-án, aminek a hatására több visszajelzés is érkezett a bánya ellen, valamint aláírásgyűjtés is indult, aminek az aláíró íve az Önkormányzat felé leadásra került.
Javasoljuk ezeknek az iratoknak a megkeresését, feldolgozását.

Szeretnénk kérni a Polgármester Urat és a Képviselő-testületet, hogy az előre beharangozott novemberi fórum pontos időpontját legalább két héttel a fórum megrendezése előtt tegyék nyilvánossá a teljes lakosság számára!

További kérdésben szívesen állunk a képviselő-testület segítségére, a felmerült kérdésekre szívesen válaszolunk, hiszen az általunk többször is felajánlott együttműködés erre is kiterjed, a kölcsönös információcserére, a segítség nyújtásra és a közös megoldás keresésre.

A fentiek tekintetében kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön felelősen a bánya kérdésében, hiszen nem csak a saját, hanem a gyermekeink jövője is múlik az Önök döntésén!

Pilismarót; 2022. 10. 20.

Comments

 1. NEM KELL BÁNYA! A JÖVŐ MEGGYILKOLÁSA!
  I. Az uszályon való szállítás többszörös hangsúlyozása félrevezető.
  1. mint Önök is írják, a jelenlegi nyílás nem alkalmas erre a forgalomra.
  2. Az uszályból ki kell pakolni, ez csak fix falakkal kiépített teherkikötőben lehetséges. Ilyenek a környéken sehol sincsenek. Vácott, Lábatlanon, Csepelen, Párkányban vannak legközelebb. Így ha valaki olcsóbb sóderhez kíván jutni, csak innen juthat hozzá. Íme a kiskapu: sóder kell a faluba, Dömösre, Esztergomba? Hát engedjük meg. Csak közúton juthat el ezekre a településekre.
  II. Nádor Tamás pontosan megfogalmazza: Hunyadi polgármester és testülete a bányát ellenzők szavazataival jutott pozícióhoz. Ennek tudatában abszurdum az a kitétel, miszerint ,,megvalósulhat”.
  III. Valóban érdemes lenne népszavazást tartani – persze a PM-választás éppen azt bizonyította, hogy nem akar a közösség nagyobb része bányát.
  IV. A faluban élők nem hallják, a parton lakók és a nyaraló ellenben állandó zajban élnének, együtt azzal a rettegéssel, hogy mikor megy el a vizük. Még emlékszünk az öblözet létrejöttének idejére. Éjjel-nappal csörgés. A víz viszi a hangot. Az pedig, hogy legmodernebb technika – sima porhintés.
  V. NEM ENGEDHETJÜK, HOGY MEGVALÓSULJON!

 2. A bánya nem kizárólag Pilismarót ügye, mert a környező településekre is negatív hatással lesz. A napi 12 órában működő kitermelés zajai nagyban zavarják majd a zebegényi és szobi lakosokat, nyaralókat.
  A zebegényi ivóvíz bázis is veszélybe kerülhet, mert a pilismaróti bányától mindössze 800 méterre van a Zebegény teljes víz igényét ellátó kút. A sóder szállítással extrém mértékben megnövekedett hajó forgalom pedig zavarja és a hullámveréssel veszélyessé is teszi a zebegényi és pilismaróti strand biztonságos működését.
  A megnövekedett hajó forgalom veszélyt jelent a különböző vízi sportokat űzőkre is. (kajak, kenu, sup, stb.) Gazdasági kárt is okoz a bánya, mert például Zebegényben a több mint 50 kiadó szállás a megnövekedett hangszennyezés miatt, a jövőben nem tudja garantálni a szállóvendégek nyugalmát, – így forgalom csökkenés várható.
  De a Szobon, Zebegényben, Pilismaróton szép számmal működő csónakkölcsönzők forgalma is erősen vissza fog esni, mert senki nem akarja kockáztatni az életét az állandó hullámverést okozó hajók közötti manőverezéssel.
  Javaslom a pilismaróti polgármester úrnak, hogy vegye fel a kapcsolatot a sóderbánya nem kívánatos hatásai miatt, a szobi, zebegényi és a dömösi polgármesterrel.

 3. Tiltakozom minden nemű tajrombolás ellen amit a Dunakanyarban terveznek!!!
  Rácz Róbert Szentendre

 4. Sajnos Dunaújvárosban lakom,így érzem,hogy mit okoz az egészségem romlásában a vasmű környezetszennyezése a szűrők hiánya miatt.

 5. Véleményem szerint, de anélkül, hogy a jogi helyzetet ismerném, nem szabad
  a Dunakanyarban ilyen sóderbányát nyitn. Ez nem a helyi polgármesterek ügye,
  hanem a budapesti Parlament kell döntsön.

 6. A helybéli lakosok véleményét kérje ki a T.Testület, népszavazással.
  Érvényesítsék Önök is a helyi DEMOKRÁCIÁT.

 7. A helybéli lakosok véleményét kérje ki a T.Testület, népszavazással.
  Érvényesítsék Önök is a helyi DEMOKRÁCIÁT.
  A honlap nem fogadja a véleményemet.Sajnálom,hgy Önökre pazaroltam az időmet.

  1. Kedves András!

   Köszönjük a hozzászólását! Tájékoztatom, hogy a honlapra a hozzászólások a spam-ek miatt, csak adminisztrátori jóváhagyással kerülnek fel, ezért fordulhat elő csúszás a megjelenésben. Elnézését kérjük a kellemetlenségekért!

   Üdvözlettel! Korcsák Mónika
   DUNAKÉKE Elnök

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük