Pilismaróton, 2021. szeptember 11-én, a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezésére létrejött találkozón, két megye, 10 településén működő civil szervezet képviselői jelentek meg. Az esemény fontosságát jelzi, hogy a találkozón két nemzetközi és egy országos hatáskörű környezetvédelmi civil szervezet is képviseltette magát. A meghívottak közül néhányan előre jelezték, hogy nem tudnak eljönni, mert más korábban betervezett nyilvános programjuk volt.

A jó hangulatú, közel négy órás szakmai beszélgetés keretében közösen fektettünk le egy alapot a Dunakanyar-Pilis térségben működő civil szervezetek együttműködése érdekében. Megszületett a térség eddigi talán legjelentősebb dokumentuma!

A közös összetartozásunk jeleként fogalmaztuk meg és írtuk alá a „Dunakanyar-Pilis Térségi Összefogás az Ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében” elnevezésű nyilatkozatot!

Történelminek számít ez a pillanat, hiszen a Duna ami „szétválaszt” most összeköt bennünket. A jövőben segítjük egymás munkáját, támogatjuk egymást, együtt lépünk fel a Dunakanyar-Pilis mintatérség kialakítása érdekében.

Továbbra is várjuk a térségben működő civil szervezetek, szerveződések jelentkezését, akik csatlakozni szeretnének ehhez a kezdeményezéshez.

Összefogva- összetartozunk!

A NYILATKOZAT:

Dunakanyar-Pilis Térségi Összefogás az Ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében

Magyarország Alaptörvénye P) cikk (1) bekezdése értemében
„ a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”

Ennek érdekében elhatároztuk, hogy ezután közösen lépünk fel a Dunakanyar – Pilis térségben lakók hosszú távú életfeltételeinek védelmében a természet-ember harmonikus együttéléséért.

Meggyőződésünk, hogy a térségben lakók életkörülményeinek javítása megvalósítható a természettel összhangban, az ökológiai sokszínűség megőrzésével, a környezettudatos magatartási formák kialakításával.

A Dunakanyar-Pilis Térségi Összefogás pártpolitikától független, a közös jövőnket védő és közügyet képviselő civil szerveződés a különböző civil, egyházi, állami és önkormányzati szervezetekkel együttműködésre, a megoldások közös kialakítására törekszik, de a független szakmai véleménykifejezés lehetőségeivel mindenkor élni fog.


Pilismarót, 2021. szeptember. 11.

A Dunakanyar-Pilis Térségi Összefogás Civil Szerveződés közös nyilatkozatát aláíró civil szervezetek:

Sólyom Környezet- és természetvédelmi Egyesület -Solymár

Karátson Gábor Kör -Budapest

Pilis-Dunakanyari Civilek az Életért Társaság -Szentendre

Gödi Ökoklub Egyesület -Göd

A Duna Marad kezdeményezés

Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület -Pilismarót

Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület Zebegény

Dunakanyarkult Kulturális és Ökológiai Egyesület -Verőce

Civilkalász – Budakalász

Kisoroszi Szigetvédők Civil Társaság – Kisoroszi

Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány-Vác

Bagolybükk Környezet- és Természetvédelmi Egyesület-Vác

Közösen a Városunkért Egyesület – Pomáz