Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Képviselő Asszony!

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület képviseletében nyújtom be észrevételünket és kérdésünket Önnek, tekintve, hogy az önkormányzatiság alapvetően az állampolgárok joga és azért választottuk meg Önt, hogy ezen jogunkat helyettünk, közvetve érvényesítse a testületben.

A Magyarország Önkormányzatairól szóló törvény 32. § (1) bekezdése szerint, az önkormányzati képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Éppen ezért sérelmesnek találjuk, hogy Ön, mint képviselő nem tájékoztatja kellőképpen Pilismarót lakosságát, a kommunikáció, sem a testületi üléseken, sem más fórumon nem működik az Ön részéről a választópolgárok felé. Hamarabb szerzünk információt az internetes sajtóból, mint az általunk választott képviselőktől.

A 2022. december 23-án megjelent Magyar Narancs cikkében a polgármester nyilatkozata arról szólt, hogy a „vállalkozó felszólította az önkormányzatot, hogy jogi lépéseket tesznek, ha nem teljesítik a szerződésben foglaltakat”.

2022. december 08-i testületi ülésen Urbán Ágnes képviselő a beadványában kérte az önkormányzat jogászának meghallgatását a következő testületi ülésen a településrendezési szerződéssel kapcsolatban.

Ez nem történt meg az utolsó testületi ülésen az ünnepekre való hivatkozással, de tudomásunk szerint Ön kapott borítékban egy felszólító levelet az ünnepi ülés előtt a polgármestertől, amit a GM-PRO Kft. valamilyen úton eljuttatott az önkormányzathoz.

Sajnos Önnek, mint képviselőnek nem volt fontos téma, hogy ezt a levelet a 2022 december 19-én megtartott rendkívüli-testületi ülésen szóvá tegye, mint közérdekű információt választóival megossza, vagy esetleg tiltakozását fejezze ki az ellen a nyomás ellen, amit a vállalkozó próbál gyakorolni a képviselő-testületre.

Szerencsére vannak képviselők, akik a tisztánlátás végett az egyesület segítségét kérték. Éppen ezért ezt a levelet elküldtük a TASZ, Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezetnek és ők ezt a választ adták:

A bányavállalkozó felszólítása teljesen abszurd: az önkormányzat még ha akarta, se tudta volna vállalni a HÉSZ módosítását egy szerződésben, bírósági gyakorlat is van rá, hogy közhatalom-gyakorló nem szerződhet a konkrét közhatalmi döntés meghozatalára. Tehát még ha ezt olvasná ki a szerződésből a vállalkozó, az akkor is érvénytelen lenne, így nem követelhető. Azonban nem is olvashatja ezt ki: egyetértek az álláspontotokkal, miszerint itt maximum az eljárások megindítása olvasható a szövegből. Azonban kollégáimmal egyeztetve az is világossá vált, hogy ennek jogi korlátja is van: nem vállalhatja önkormányzat döntések meghozatalát szerződésben.”

Emlékeztetni szeretném Önt arra, amit Tétényi Éva főépítész asszony is mondott a 2022. december 08-i testületi ülésen:

A településrendezési szerződésnél a harmadik fél állja a költségeket…, az Étv. Minden lehetőséget megad az önkormányzatoknak, hogy un. 3 lábú szerződést kössenek….”

Az mi még fontos, hogy a településrendezési szerződésben sem az önkormányzat, sem a finanszírozó fél nem köthet ki semmit. Ezt csak azért mondom, hogy attól nem kell félni, hogy aki finanszírozza, ő azt mond amit akar, mert hogy ennek jogszabályi háttere van, egyeztetési fórumok vannak, szakmai rész van, környezeti értékelés van, tehát nem vállalhat semmit. A háromlábú szerződés semmire nem kötelezi, sem az önkormányzatot, sem a finanszírozó felet. Nem is kötelezheti.

EMLA környezetvédelmi jogi szervezet véleménye:

A településrendezési szerződést az Építési törvény szabályozza, és megállapítja, hogy a szerződés alapján az önkormányzatok kötelesek a módosítási eljárást megindítani és lefolytatni… Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a szerződés alapján az önkormányzat még azt sem vállalta, hogy lefolytatja az eljárást, csak azt, hogy megindítja,” akkor egyértelmű, hogy a bányát támogató megszólalásoknak nincs jogi alapja, az önkormányzatot nem terheli semmilyen felelősség, ha nem nyílik meg a bánya végül.

Ráadásul a szerződésben szerepel az is, hogy megszűnik a szerződés, ha a cél megvalósulása meghiúsul, szóval éppen hogy szabadul a kötelezettség alól az önkormányzat, ha nem lesz meg a bánya.

Összefoglalva: a GM-PRO Kft. felszólította a képviselő-testületet arra, hogy 30 napon belül tegyen eleget egy olyan szerződésben vállalt kötelezettségnek, amely semmire nem kötelezi az önkormányzatot.

Az Egyesület nevében kérem Önt, hogy a szerződéssel kapcsolatban a falu félrevezető tájékoztatását megakadályozni szíveskedjék!

Kérjük és javasoljuk, hogy az első testületi ülésen az Önkormányzat jogászának bevonásával a képviselő-testület jelezze a bányavállalkozónak, hogy a településrendezési szerződéssel kapcsolatban nem kötelezheti semmiféle lépésre az önkormányzatot.

Mint választott képviselőtől a 2022. 12. 08-án megszavazott munkacsoport létrehozásáról kérjük a következő közérdekű tájékoztatást:

A munkacsoport létrehozása milyen törvény alapján történik, pontosan milyen célt szolgál? Az Ön döntését mennyiben fogja befolyásolni a terület átminősítése kapcsán?

Kik és mi alapján választják ki a szakértőket?

A szakértők rendelkeznek-e szakértői jogosultsággal?

A szakértői díjat ki fizeti ki, tekintve, hogy egy szakértő díja minimum 500 000 Ft.

Mint a településünkért felelős képviselő bizonyára az Ön érdeke is, hogy a „munkacsoportban” független, feddhetetlen, kiváló szakértők legyenek jelen és a szakértői díj se terhelje meg az Önkormányzat kasszáját, ezért egyesületünk felajánlja a segítségét.

A munkacsoportba javasoljuk független szakértőknek a WWF, az EMLA Környezetvédelmi jogi szervezet, a TASZ Társaság a Szabadságjogokért és a Levegő Munkacsoport szakértőit, akikkel egyesületünk is folyamatosan együttműködik.

Ezen független szakértők költségeit az egyesületünk állja.

A közérdekű kérdésre valamint egyesületünk ajánlatára 15 napon belül válaszolni szíveskedjenek!

Pilismarót, 2023. január 09.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük