2022. január 21-én bejelentéssel fordultunk Pilismaróti első fokon eljár természetvédelmi hatóságához, Együd Bertalan jegyzőhöz a Nagy-Öbölben uralkodó állapotok miatt. A képeket itt megtekintheti. Kép 1. Kép 2.

Tisztelt Jegyző Úr!

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület nevében bejelentéssel fordulok Önhöz, mint Pilismarót közigazgatási területén eljáró elsőfokú természetvédelmi hatósághoz és kérem hathatós intézkedését a Nagy-Öböl „hajótemető” részén, 2022. január 20-án készült képeken látható állapotok megszüntetésére.
Az Európai Parlament és Tanács 1257/2013/EU (2013. november 20.) a hajók újrafeldolgozásáról, valamint az 1013/2006/EK rendelet és a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló rendelete szerint (mely minden tagállamra vonatkozik) az uniós tagállami lobogót viselő, bontásra szánt hajók veszélyes hulladéknak minősülnek, mivel veszélyes anyagokat tartalmaznak és bontásuk annak megfelelően kell történjen. A leselejtezett hajókat csak olyan telepeken lehet szétbontani, amelyek megfelelnek az uniós egészség- és környezetvédelmi előírásoknak.
Ennek szabályozására az EU rendeletében külön előírások vonatkoznak az ilyen járművek bontásának dokumentálásra, valamint ezt hivatott szabályozni a veszélyes hulladékokra vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet is.

A 1995. évi LIII. a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerint a
15.§ (1) A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják.
(2) Az anyagok elhelyezésének környezetvédelmi feltételeit külön jogszabály állapítja meg.
18.§. 5) A környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy a vizek állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek, így különösen:
a) a felszíni és a felszín alatti vizek állapota ne romoljon,
b) a felszíni és felszín alatti vizek jó állapota a külön jogszabály szerinti környezeti követelmények teljesítése révén megvalósuljon.

A képeken látható, hogy a kiszerelt motorból folyik az olaj, szennyezve ezzel talajt, a talaj alatti vizeket, valamint egy idő után a Pilismaróti Nagy-Öblöt és a Dunát.

Mivel az Nagy-Öböl partvonala nem kijelölt hulladéklerakó, így az ott tárolt hulladék illegálisnak minősül, ezért kérem a talaj és a víz védelme érdekében, a hulladék tulajdonosának megállapítását, a hulladék elszállíttatását és a terület olajszennyezésének talajcsere általi megszüntetését. Ha nem sikerül megállapítani a hulladék tulajdonosát, akkor kérem a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61.§ szerinti eljárás lefolytatását a HÉSZ szerinti 080/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával szemben.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényre hivatkozva, kérem értesítését az eljárás megkezdéséről és várható végéről, valamint az eredményéről.

Pilismarót; 2022. 01. 21.

Tisztelettel!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük