Pilismaróti Önkormányzat Tárgy: Észrevétel, írásbeli kérelem
Polgármesteri Hivatal
2028 Pilismarót Rákóczi F. út. 15

Bartal Achilles önkormányzati képviselő úr és Együd Bertalan jegyző úr részére!

Tisztelt Képviselő Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!

Szeretném felhívni figyelmüket a Pilismarót Önkormányzat Képviselő-testület PÜB elnökének 16/2021(V.11.) számú határozatára, mely a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban Egyesület) és a Pilismaróti Önkormányzat képviselő-testület közötti együttműködési megállapodás aláírásáról szól.
Az Együttműködési megállapodás Pilismarót község fejlesztése, különösen a településfejlesztési tevékenységek érdekében jött létre. Egyesületünk ezen jogait – a területfejlesztési, területrendezési tervek kidolgozásában való közreműködést, valamint a véleményezést – a 1995. évi LIII. törvény (Környezetvédelmi törvény) is előírja.
Az Együttműködési megállapodásban egyebek közt rögzítésre került, hogy az Önkormányzat az Egyesület elnökét meghívja minden nyilvános (nem zárt) képviselő-testületi ülésre. Az Önkormányzat képviselő-testületi ülésén az elnök vagy az elnökség egy tagja képviseli az Egyesületet. Az Önkormányzat vállalta, hogy az Egyesület véleményét, javaslatait figyelembe veszi.

A Mötv. (Önkormányzatokról szóló törvény) és Pilismaróti Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint, meg kell hívni a civil szervezetek és alapítványok vezetőjét, elnökét, valamint ezek szervezetek vezetőit tanácskozási jog illeti meg.
Továbbá az SZMSZ-ben található pontok szerint:
44. § (1.) Az állampolgári közösségek, önszerveződő csoportok, társadalmi szervezetek az érdekkörükbe tartozó önkormányzati közügyekben, közszolgáltatásokban írásban kezdeményezhetik a tervezett döntésekről a tájékoztatást, az e célból szervezett rendezvényeken pedig, véleményt nyilváníthatnak.
45. § (1) A képviselő-testület – a költségvetésben meghatározott összeg erejéig anyagilag is támogatja a lakossági önszerveződő közösségek tevékenységét, illetőleg az ilyen közösségekkel együttműködik.

Az együttműködés formái:
a) részvétel a közösség összejövetelein,
b) a képviselő-testület ülésén való tanácskozási jog biztosítása.

Egyesületünk célja- tehát érdekkörünkbe tartozó- a Tatabányai törvényszéken, 2021. 03. 16-án bejegyzett alapszabály szerint:
2.2. Pilismarót község fejlesztésében való közreműködés, különösen településfejlesztési tevékenységek, egészségmegőrző tevékenységek, természet- és környezetvédelmi tevékenységek és a turizmus fejlesztésének elősegítése és támogatása.
2.3. Az egyesület tevékenysége

  • Partnerségi kapcsolat kialakítása az érintett önkormányzatokkal;
  • A partnerség elvének érvényesítésével, civil résztvevőként, az önkormányzatok hatáskörébe tartozó – az emberek környezetére, egészségére, jólétére, valamint a természeti környezetre negatív hatásokat gyakorló – előkészítési és döntési folyamatok befolyásolása.
  • A lakosság tájékoztatása a környezetvédelemmel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, valamint az őket érintő, környezetükkel kapcsolatos önkormányzati döntésekről és hatósági eljárásokról.
  • Környezetet károsító, tájegységbe nem illő beruházások megakadályozása.

A fentiekre való tekintettel jelzem és panasszal élek, hogy a 2021. 07. 08-án 14:00 órára meghirdetett képviselő-testületi ülésre Egyesületünk nem kapott meghívót, valamint nem kapott tájékoztatást a településfejlesztéssel kapcsolatos tervezett döntéseikről.
Hivatkozva az SZMSZ 44. §-ra kérem, hogy a testületi ülésre meghirdetett, településünket érintő, az egyesület érdekkörébe tartozó település fejlesztéssel kapcsolatos tervezett döntéseket küldjék meg részemre írásban a mai napon, különösen a
8. Nádasdy Invest Pilismaróti miniautógyártás projekt összefoglaló vásárlási szándék
9. Vass József vásárlási szándék
10. Bocskoros 2005. Kft. vételi szándék
11. Döntés a kemping ügyében
12. Ipari terület bővítése döntés ügyében.
Továbbá a 14. Egyebek napirendi pontba kérem felvenni a 2019. november 27. napjától hatályos Pilismarót Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 14.§ (1) j) pontjának Egyesületünk nevével történő kiegészítésének tárgyalását, hivatkozva Pilismarót Önkormányzat Képviselő-testület PÜB elnökének 16/2021(V.11.) számú határozatára.
Kérem, hogy a jövőbeni zökkenőmentes együttműködés érdekében a fenti szabályokat és törvényeket betartva, időben vonják be Egyesületünket a Pilismarótot érintő, az egyesület érdekkörébe tartozó település fejlesztéssel kapcsolatos tervezett döntéseikbe.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük